Tyxo.bg counter

МинутиЧасовеДниМесецДен от седмицата

Команда, която да се изпълни:


Резултат:

(натисни Ctrl+C за копиране, след като маркираш)

Легенда

  * * * * * /път/до/желаната/команда
  | | | | |
  | | | | | 
  | | | | +---- Ден от седмицата  (възможности: от 1 до 7, 1 е за Понеделник)
  | | | +------ Месец от годината (възможности: от 1 до 12)
  | | +-------- Ден от месеца   (възможности: от 1 до 31)
  | +---------- Час        (възможности: от 0 до 23)
  +------------ Минути       (възможности: от 0 до 59)

Команди

crontab -l - Преглед на зададените cron задачи
crontab -e - Редактиране на зададените cron задачи

© Всички права запазени | Пламен Василев | paco.bg